Wax baad ka dhagaysataa amma daawataa kuwaasi oo aan inta badan faa’ido lahayn